\n @ARTICLE{Mischi2012c,
\n author = {Mischi, M. AND Kuenen, M. AND Rosette, J. de la AND Scheepens, W. AND Wijkstra, H.},
\n title = {Prostaatkankerlokalisatie met ‘dispersion’ echografie},
\n abstract = {},
\n keywords = {},
\n pages = {67-68},
\n bookTitle = {Tijdschrift voor Urologie},
\n volume = {2},
number = {3},
year = {2012},
month = {May}
}